Viacúčelové tlačivo:Oznámenie aktuálneho účtu vlastníka bytu na účel vyplatenia preplatku z RV, zmena adresy, zmena počtu bývajúcich pre PMP, iné)

Tlačivo: Výkaz o počte osobomesiacov v roku