Správa bytových domov a bytov, správca domu, bytu - SEM s.r.o.

prevádzka: Púpavova 10, 841 04 Bratislava - www.semsro.sk

ZMENA KONTAKTNÝCH ÚDAJOV

Kontaktné údajeAk BSM, tak Manžel/ka :
Prípadne podielový spoluvlastník 1:
Prípadne podielový spoluvlastník 2:
Prípadne podielový spoluvlastník 3:
Nahlasujem vyššieuvedené kontaktné údaje na doručovanie písomností, komunikáciu so správcom a na účely elektronického písomného hlasovania.
Čestné prehlásenie(povinné)