Zákon NR SR 311/2001 Z.z. – zákonník práce

Zákon NR SR 656/2004 – o energetike